Language
 Impressum Nota prawna Colofon Disclaimer

Medienherausgeber

Norddeutsche Essenzenfabrik

Friedrich Neumeyer GmbH & Co. KG
Marschstraße 10a
28309 Bremen

Tel.: 0421 / 45 12 49
Fax: 0421 / 45 08 19

Geschäftsführender Gesellschafter:
Christof Rath

Handelsregister:
HRA 14694/HRB 6138

Registergericht:
Amtsgericht Bremen

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:
DE114530715

Alle rechten voorbehouden.

Gehele of gedeeltelijke overname uit deze tekst is zonder vooraf schriftelijke toestemming van de media-eigenaar niet toegestaan. Dat geldt in het bijzonder voor elke wijze van vermeerdering, vertaling, plaatsing op microfilm, weergave op TV of radio, evenals het verwerken en opslaan op elektronische media zoals internet of CD-ROM. 

 

Voor onze websites gelden de volgende gebruikerseisen: copyright: de inhoud van deze website valt onder het auteursrecht en dient uitsluitend voor gebruik van de afzonderlijke informatie van de gebruiker zelve. Voor weergave en het doorgeven van de inhoud van deze website is vooraf de schriftelijke toestemming vereist. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De media-eigenaar is niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie. Aan het ter beschikking stellen van informatie en data op onze websites kan geen gewoonterecht worden ontleend. 

 

Verwijzing van en naar de website van derden

Wij controleren de verwijzingen (links) naar externe websites alleen maar steekproefsgewijze. Daarmee benadrukken wij dat wij geen invloed heeft op de vorm en de inhoud van de verwezen, externe websites. Daarom distantiëren we ons ons nadrukkelijk van alle inhoud van verwezen, externe websites op onze website die mogelijkerwijs wederrechtelijk relevant zouden zijn of conflicteren met de goede zeden. De inhoud en functies van externe aanbiedingen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder. Verder benadrukken wij dat wij geen invloed hebben op mogelijke links naar onze websites.